Så uppfostrar du dina barn att bli självständiga!

Handen på hjärtat: vi lever i ett alltmer söndercurlat samhälle. Vi är många som frågar oss: hur kunde det bli så här? För dig som månar om att skapa den bästa möjliga framtiden för dina barn – här hittar du tre riktigt smarta tips som hjälper dina barn att bli självständiga.

Learning by doing

Som förälder måste du förstå att du omöjligt kan skydda ditt barn från alla de smärtsamheter som livet emellanåt innebär. Misstag är en del av utvecklingsprocessen och måste så få vara. Tygla ditt kontrollbehov något och låt ditt barn pröva sig fram på olika områden i livet. En klok idé är att lära ditt barn att göra enkla, men sunda maträtter från grunden hemma. Det underlättar när barnet så småningom ska flytta hemifrån.

Tydliga krav, regler och riktlinjer

Kom ihåg att det är du som vuxen som ansvarar för att sätta upp tydliga krav, regler och riktlinjer för vad som gäller hemma hos er. Det är sällan populärt att agera ”regering” gentemot dina tonåringar, men genom att bibehålla en struktur skapas även sunda värderingar hos barnet som senare manifesteras i uppbyggandet av ett eget, självständigt vuxenliv.

Trygghet och tydlighet när det går fel

Säkerställ att hemmet blir en trygg zon – även när något går på tok. Att lära sig att erkänna och prata om sina misstag är en viktig del av att växa upp och mogna till en ansvarstagande person. Som vuxen bör du finnas på plats och se till att ditt barn alltid kan återvända till dig för att tanka trygghet när det behövs, för att sedan kunna ge sig ut på nya, frihetssökande äventyr på egen hand.

Att vara självständig innebär mod och styrka att pröva sina vingar. Barnuppfostran är en prövning som ofta tär på i vardagen men i slutänden kommer du – och ditt barn – tacka dig själv för att du härdade ut och var tålmodig.

Lycka till med dina fortsatta insatser för mer självständiga och glada barn!