Ett bra liv med ADHD

Ungefär 5% av alla barn i Sverige får diagnosen ADHD och ju mer det forskas i ämnet desto fler metoder finns idag tillhanda för att ge dessa barn en så kvalitativ uppväxt som möjligt. Det finns bland annat särskilda läroplaner, övningar och medicinering men också saker som görs i hemmet som kan vara av avgörande betydelse.

Även om alla fall är olika så är ett av de vanligaste symptomen på ADHD att barnet har bristande tålamod och koncentrationsförmåga, och i många fall en oförmåga att hantera känslor och obekväma sociala situationer. Som förälder kan man jobba på att skapa en så lämplig miljö som möjligt för sitt barn, och här följer tre tips på detta.

Rutiner

Alla barn mår bra av att ha ett liv som präglas av regelbundenhet och fasta strukturer, men för dem med ADHD är detta extra viktigt. Se därför till att dagen är så rutinmässig som möjligt, och att barnet är omgivet av familjära ansikten.

Motion

Eftersom många barn med ADHD lider av koncentrationssvårigheter och känslan av för mycket energi, är alla former av fysiska aktiviteter ett extrem effektivt sätt att skapa lugn och balans. Det behöver inte vara organiserad idrott utan kan även vara att dansa runt i hemmet.

Enkelhet

Om ditt barn har ADHD är det högst troligt att det lätt tappar uppmärksamheten. Se därför till att miljön inte har för många distraktioner, som till exempel en surfplatta, en TV och en radio på en och samma gång. Försök göra en sak i sänder och uppmuntra gärna ditt barn till att utföra mindre uppgifter i stället för en stor.

Det egna lugnet

Det är också mycket viktigt att du som förälder har en bra balans i din tillvaro. ADHD kräver både energi och tålamod, och det är bra om du kan ta en paus lite då och då. Se till att det finns en närstående person som barnet kommer väl överens med så att du kan gå ifrån när det känns jobbigt.